Adviseur Verkeer en Vervoer , Noord-Veluwe Bereikbaar

Alle verhalen

Fietscampagnes Noord-Veluwe Bereikbaar


Over Noord-Veluwe Bereikbaar

De gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid onder de naam Noord-Veluwe Bereikbaar (NVB).


"Meer mensen uit de auto en op de fiets!”


NVB heeft als voornaamste doel om files op de A28 te verminderen en reizigers volwaardige alternatieven aan te bieden, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Binnen NVB werken we aan verschillende projecten die de regionale mobiliteit vlotter, verkeersveiliger en milieuvriendelijker maken. Eén van deze projecten is het structureel organiseren van fietscampagnes in de regio om het fietsgebruik te stimuleren en mensen aan te moedigen vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Voor dit project zijn we via een meervoudige onderhandse aanbesteding op zoek gegaan naar een partij die voor ons de fietscampagnes bedenkt, voorbereidt, uitvoert en evalueert.


Voorbereiding

Op basis van een zorgvuldige selectie werd een team samengesteld bestaande uit een afvaardiging van de deelnemende gemeenten en de programmamanager NVB. Dit team werd gekoppeld aan de inkoopadviseur van ISNV. Samen hebben we geformuleerd wat er precies nodig was voor dit project. .

 

Verloop van de aanbesteding

Drie deskundige adviesbureaus hebben ingeschreven op de uitvraag voor het project Fietscampagnes. De drie inschrijvingen zijn beoordeeld op de gunningscritera, uitgesplitst naar prijs en kwaliteit. Het team heeft de inschrijvingen beoordeeld. Er waren geen bezwaren binnengekomen en afgevaardigden van de deelnemende gemeenten en de programmamanager zijn zeer tevreden over het gecontracteerde aanbod.


Wat het opleverde

Al heel snel na de uitslag van de aanbesteding ging het winnende adviesbureau DTV Consultants B.V. zeer voortvarend met het project aan de slag. De NVB hoopt snel de eerste resultaten te kunnen boeken: meer mensen uit de auto en op de fiets!


Kort samengevat

Het verloop van de aanbestedingsprocedure was zeer succesvol. We kijken terug op een succesvolle aanbesteding en zijn ervan overtuigd dat door deze aanbesteding de doelstelling van NVB weer een stuk dichterbij komt.

Alle verhalen

Veronique Rietman Veronique Rietman
Programmamanager Noord-Veluwe Bereikbaar

Werkgeversaanpak - Noord-Veluwe Bereikbaar

Werkgevers hebben een cruciale rol in het aanmoedigen van bewust reisgedrag van hun personeel. Wij zochten een partij om ons mobiliteitsbeleid te verduurzamen en het bewust reisgedrag te bevorderen.
Meerinzicht Inkoopcoödinator
Meerinzicht

Europese aanbesteding Contractmanagementsoftware

Nauwkeurig contractmanagement: de sleutel tot succes en naleving. Daarom bewaart de ISNV de afgesloten overeenkomsten in een gezamenlijk contractmanagementsysteem. Ook dát systeem werd aanbesteed.
Gemeente Oldebroek Inkoopcoördinator
Gemeente Oldebroek

Nieuwe speelvoorzieningen voor 11 gemeenten

De Europese aanbesteding voor raamovereenkomsten van Speelvoorzieningen 2022 t/m 2025 was meer dan alleen een procedure. Het werd een mooi voorbeeld hoe 11 gemeenten hun krachten bundelden om samen hun visie te verwezenlijken en voordeel te behalen.

Bekijk het overzicht van aanbestedingen

In onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die we voornemens zijn aan te besteden. Het gaat om contracten die aflopen en opnieuw worden aanbesteed, inkooppakketten waar het drempelbedrag wordt overschreden, of projecten die erg complex zijn. Op deze manier willen we partijen tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijkerwijs interesse hebben.

Deelnemers