Hoe kunt u zakendoen met de gemeente?

Als u producten, diensten of werken wilt leveren aan overheidsorganisaties, dan verloopt dit meestal via een aanbesteding. De ISNV publiceert de aanbestedingen op TenderNed. Indien u zich wilt inschrijven op een aanbesteding dient u zich eerst te registreren in TenderNed.


Waarom aanbesteden?

Aanbesteden stimuleert de concurrentie tussen bedrijven en biedt een transparante methode voor het regelen van overheidsinkopen. Het zorgt ervoor dat alle geïnteresseerde partijen een eerlijke kans krijgen om een opdracht uit te voeren.


Openbare aanbestedingen "Nationaal en Europees"

Alle actuele openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen en te reageren op een aanbesteding door een offerte (ook wel inschrijving genoemd) in te dienen. Uw offerte zal worden beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Wij wijzen de opdracht toe aan de aanbieder van de meest geschikte offerte.


Onderhandse aanbestedingen

Naast de openbare aanbestedingen in TenderNed zijn er ook zogenaamde onderhandse aanbestedingen. Daarbij worden een of meerdere ondernemers rechtsreeks benaderd om een offerte uit te brengen.


De afbeelding toont 2 personen die kijken naar een vragenlijst.


Bekijk het overzicht van aanbestedingen

In onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die we voornemens zijn aan te besteden. Het gaat om contracten die aflopen en opnieuw worden aanbesteed, inkooppakketten waar het drempelbedrag wordt overschreden, of projecten die erg complex zijn. Op deze manier willen we partijen tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijkerwijs interesse hebben.

Deelnemers