Inkoopcoödinator, Meerinzicht

Alle verhalen

Europese aanbesteding Contractmanagementsoftware

Optimaal Contractmanagement: Een Stap naar Succesvolle Samenwerking

Bij de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV), staan nauwe samenwerking en gezamenlijke inkoop hoog in het vaandel. Bij de ISNV begrijpen we dat succes en naleving beginnen bij nauwkeurig contractmanagement. Daarom hebben we besloten om alle afgesloten overeenkomsten te beheren in ons nieuwe, gezamenlijke contractmanagementsysteem, dat zorgvuldig is geselecteerd na een grondige aanbestedingsprocedure.


‘’Nauwkeurig contractmanagement: de sleutel tot succes en naleving’’


Waarom een gezamenlijk contractmanagementsysteem?

Contracten zijn vaak gedetailleerd en bevatten cruciale afspraken en verplichtingen. Het beheer van deze documenten is van essentieel belang om naleving te waarborgen en mogelijke financiële en juridische risico's te vermijden. Ons geavanceerde contractmanagementsysteem biedt een veilige omgeving waarin alle overeenkomsten worden bewaard, beheerd en gemonitord. Dit niet alleen om verliezen te voorkomen, maar ook om de specifieke behoeften van elke deelnemende organisatie te ondersteunen.


Voordelen van Nauwkeurig Contractmanagement:

  1. Naleving van afspraken minimaliseert financiële en juridische risico's.
  2. Geautomatiseerd beheer bespaart tijd en middelen.
  3. Duidelijke afspraken en gestroomlijnde communicatie bevorderen transparantie.
  4. Mogelijkheid om organisatie-specifieke contracten toe te voegen voor een breder inzicht.


De Aanbestedingsprocedure

Binnen de ISNV hebben we een interdisciplinaire werkgroep samengesteld, bestaande uit leden van diverse deelnemende organisaties. Samen hebben we een grondige aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij inschrijvende partijen werden uitgedaagd om hun expertise te tonen. Een zorgvuldig selectieproces, inclusief een gedetailleerd Plan van Aanpak, voldeed aan onze strenge eisen.


Deze aanbestedingsprocedure is succesvol afgerond, en nu richten we ons op de implementatie van ons nieuwe contractmanagementsysteem. Samen zetten we de stap naar effectiever contractbeheer en een succesvolle samenwerking.


De ISNV: Samen Sterk in Inkoop en Contractmanagement.


Alle verhalen

Veronique Rietman Veronique Rietman
Programmamanager Noord-Veluwe Bereikbaar

Werkgeversaanpak - Noord-Veluwe Bereikbaar

Werkgevers hebben een cruciale rol in het aanmoedigen van bewust reisgedrag van hun personeel. Wij zochten een partij om ons mobiliteitsbeleid te verduurzamen en het bewust reisgedrag te bevorderen.
Logo Noord Veluwe Bereikbaar Adviseur Verkeer en Vervoer
Noord-Veluwe Bereikbaar

Fietscampagnes Noord-Veluwe Bereikbaar

Met fietscampagnes willen we het fietsgebruik in de regio stimuleren en mensen aanmoedigen vaker de auto te laten staan. Daarvoor gingen we op zoek naar een partij die deze campagnes kan verzorgen.
Gemeente Oldebroek Inkoopcoördinator
Gemeente Oldebroek

Nieuwe speelvoorzieningen voor 11 gemeenten

De Europese aanbesteding voor raamovereenkomsten van Speelvoorzieningen 2022 t/m 2025 was meer dan alleen een procedure. Het werd een mooi voorbeeld hoe 11 gemeenten hun krachten bundelden om samen hun visie te verwezenlijken en voordeel te behalen.

Bekijk het overzicht van aanbestedingen

In onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die we voornemens zijn aan te besteden. Het gaat om contracten die aflopen en opnieuw worden aanbesteed, inkooppakketten waar het drempelbedrag wordt overschreden, of projecten die erg complex zijn. Op deze manier willen we partijen tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijkerwijs interesse hebben.

Deelnemers