Algemene Inkoopvoorwaarden

De inkoopvoorwaarden voor het leveren van goederen en diensten zijn in 2013 uniform door alle deelnemers van de ISNV vastgesteld (en herzien in 2013, 2014, 2016 en 2023). Tenzij specifiek anders aangegeven gelden deze voorwaarden bij alle inkopen die op dit gebied door de ISNV gedaan worden.


Voor de aanbesteding van specifieke diensten (zoals diensten op het gebied van ICT, ingenieursdiensten & architecten) kunnen andere inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Zie voor ICT: Inkoopvoorwaarden bij IT "GIBIT".

Zie voor de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieurs en adviseurs: De Nieuw Regeling 2011.


Voor de aanbesteding van Werken is de ARW 2012 van toepassing en gelden de UAV 2012 als uitvoeringsvoorwaarden.


Raadpleeg de aanbestedingsdocumenten om te zien welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.


Bekijk het overzicht van aanbestedingen

In onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die we voornemens zijn aan te besteden. Het gaat om contracten die aflopen en opnieuw worden aanbesteed, inkooppakketten waar het drempelbedrag wordt overschreden, of projecten die erg complex zijn. Op deze manier willen we partijen tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijkerwijs interesse hebben.

Deelnemers