Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV) fungeert als richtlijn voor onze inkooppraktijken. Het beleid bevat informatie over hoe we bedrijven in de gelegenheid stellen voor het indienen van offertes, inclusief de relevante uitgangspunten.


Het inkoopbeleid van de ISNV werd voor het eerst vastgesteld in 2010 en is sindsdien herzien in 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022, door de colleges en alle directies van de deelnemende organisaties.


Tenzij specifiek anders aangegeven in het addendum gelden deze voorwaarden bij alle inkopen die door de deelnemende organisaties worden gedaan op het gebied van leveringen, diensten en werken.


Doelstellingen inkoopbeleid

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze van inkopen binnen de deelnemende organisaties. Met dit beleid streven we naar de volgende doelen:


Doelstellingen inkoopbeleid

We willen gemeenschapsgelden verstandig en efficiënt (doelmatig) besteden waarbij we de bestaande wet- en regelgeving en de belangen in ons inkoopbeleid naleven. We streven naar efficiëntie (doelmatigheid) en effectiviteit bij het inkopen, waarbij de kosten in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten en het beheer en de verlaging van gemeentelijke middelen centraal staan. We willen zorgen voor een eerlijke toegang tot de markt, met speciale aandacht voor het MKB en lokale ondernemingen die kunnen inschrijven op onze opdrachten.
We streven naar betrouwbaarheid en professionaliteit in ons inkoop- en opdrachtgevingsproces. We investeren voortdurend in kennis over de te verwerven Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. We tonen onze professionaliteit door betrokkenheid bij onze inkoopambities, snelle besluitvorming, goed risicomanagement en het opbouwen van wederzijds vertrouwen met onze opdrachtnemers. De deelnemende organisaties doen hun best om ondernemers alle benodigde informatie en gegevens te verstrekken tijdens het inkoopproces.
De deelnemende partijen streven ernaar de Werken, Leveringen en Diensten aan te besteden op basis van een goede prijs-kwaliteitsverhouding. We beoordelen inschrijvingen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, kosteneffectiviteit (zoals levenscycluskosten) en op basis van de laagste prijs. Daarbij kunnen we zowel interne als externe (gemeentelijke) kosten meewegen. Kwaliteit speelt een belangrijke rol bij de Werken, Leveringen en Diensten die we inkopen.
Inkoop ondersteunt het algehele prestatieniveau van de deelnemende organisaties en draagt daar direct en voortdurend aan bij. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn rechtstreeks afgeleid van de doelstellingen van de deelnemende organisaties.
We begrijpen dat administratieve taken tijdens het inkoopproces zowel voor ons als voor ondernemers belastend kunnen zijn. Daarom streven we ernaar om proportionele eisen en criteria te stellen, een efficiënt inkoopproces te hanteren en bij voorkeur digitaal en elektronisch in te kopen en aan te besteden. Op die manier willen we de lasten voor iedereen verlichten.

Bekijk het overzicht van aanbestedingen

In onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die we voornemens zijn aan te besteden. Het gaat om contracten die aflopen en opnieuw worden aanbesteed, inkooppakketten waar het drempelbedrag wordt overschreden, of projecten die erg complex zijn. Op deze manier willen we partijen tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijkerwijs interesse hebben.

Deelnemers