Aanbesteding Inhuur

De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht hebben in 2019 via een Dynamisch Aankoopsysteem (hierna: DAS) gezamenlijk de inhuur van personeel aanbesteed. De gemeenten Putten, Nunspeet en Elburg behouden zich het recht voor om tijdens de looptijd van de aanbesteding toe te treden. De gemeenten Putten en Nunspeet zijn reeds toegereden tot de DAS.


De deelnemende gemeenten hebben regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (CAR-UWO) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte is ervoor gekozen om een DAS in te stellen. De deelnemende gemeenten nodigen geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, alsook ZZP’ers) om zich te registreren en aan te melden voor de diverse vakgebieden binnen dit DAS.


De verschillende vakgebieden zijn: Belastingen, Burger- en publiekszaken, Communicatie, Duurzaamheid, Facilitair, Financieel/economisch, Gebouwbeheer/projectmanagement, HRM, ‘ICT, Dataveiligheid, Projectmanagement’, Informatie management, Inkoop, Juridische zaken, ‘Onderwijs, Sport, Recreatie en Cultuur’, ‘Openbare ruimte (incl. RO). Dit betreft tevens veiligheid / verkeer / projectmanagement’ en Sociaal Domein.


Met het DAS willen de deelnemende gemeenten op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.

Informatie voor nieuwe inschrijvers

Nieuwe inschrijvers dienen (indien zij nog niet over een Mercell-account beschikken) eerst een account aan te maken op de website van Mercell Source-to-Contract, dit doet u als volgt:


Registreren:

  • Ga naar https://s2c.mercell.com/ en u belandt op het startscherm
  • Klik onderaan de loginkader op "Nieuw? Registreren is kosteloos" of "New? Register for free"
  • U begint met het invullen van uw persoonlijke gegevens, uw organisatie en overige verplichte velden
  • Klik op Registreren.


Vervolgens kunt u de aanbesteding vinden door te zoeken op de naam ‘DAS inhuur personeel ISVN’, door te zoeken op het nummer van de aanbesteding (T43170), of door deze link naar de tender te volgen: T43170 ‘DAS inhuur personeel ISNV’.


Nadat u heeft gekozen voor ‘Deelnemen’, dient u de tender van de vakgebieden te kiezen waartoe u toegelaten wilt worden. Vervolgens dient u bij het onderdeel ‘vragenlijst’ te kiezen voor de vragenlijst ‘Nieuwe leveranciers’. Na het invullen van de vragenlijst en het bijvoegen van de gevraagde informatie kunt u uw inschrijving indienen.


Werkwijze

Nadat u een inschrijving op het DAS heeft ingediend, zal beoordeeld worden of deze voldoet aan de gestelde eisen. Indien uw inschrijving voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt u toegelaten tot het DAS. Iedere keer als er een inhuuropdracht in een vakgebied wordt geplaatst waarop u bent ingeschreven, ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving (mits u gekwalificeerd bent voor het/de betreffende vakgebied(en)). U kunt vervolgens meedingen naar de betreffende opdracht.


NB: Toelating op het DAS (een of meerdere vakgebied(en)) houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op opdrachten ontlenen.


Werken in Mercell

Voor informatie over het werken in Mercell Source-to-Contract, zie deze hulppagina van Mercell.


Mocht u vragen hebben over de aanbesteding, dan kunt u deze aan de orde stellen door een vraag te stellen in de Vraag & Antwoord module van betreffende tender.

Contactformulier

Om contact op te nemen met de ISNV kunt u gebruikmaken van ons contactformulier en melden waarmee wij u kunnen helpen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Deelnemers