Deelnemers

Ontdek de drijfveren en toewijding van de gemeenten die deelnemen aan onze inkoopsamenwerking. Hier delen ze hun persoonlijke overtuigingen en visies, verwoord in krachtige quotes. Deze citaten onthullen waarom ze zich hebben aangesloten bij onze inkoopsamenwerking en wat ze zien als het grootste voordeel van deze samenwerking.


Elke gemeente brengt unieke perspectieven en doelstellingen met zich mee, en deze pagina biedt een inkijkje in hun betrokkenheid bij het versterken van onze gemeenschappen. Ontdek hoe samenwerking de kern vormt van hun streven naar positieve verandering en innovatieve oplossingen.

Gemeente Bunschoten

Kom in contact

"Lokaal ondernemerschap stimuleren"

Met een inkoopsamenwerking kunnen we onze lokale ondernemers steunen, wat de plaatselijke economie bevordert en nieuwe kansen biedt aan bedrijven in onze gemeente. Door onze inkoopvoorkeuren te richten op lokale leveranciers, geven we een krachtige impuls aan onze lokale economie. Hierdoor ontstaat er een gunstig klimaat voor ondernemers om te groeien en bloeien, waardoor niet alleen de lokale bedrijvigheid wordt gestimuleerd, maar ook nieuwe werkgelegenheid en welvaart worden gecreëerd.

,

Gemeente Elburg

Kom in contact

“Alleen ga je sneller, samen bereik je meer”

Het spreekt voor zich dat je veel sneller als individuele gemeente een aanbesteding kunt realiseren, echter binnen de samenwerking is heel veel expertise en inhoudelijke deskundigheid beschikbaar, daarvan gebruik maken brengt je als individuele gemeente in een comfortabele positie. De huidige contractwaarde van de ISNV bedraagt Euro 600 Mio., de stap naar 1 miljard is zeker haalbaar, daarmee vormen wij als samenwerkende gemeenten een interessant construct naar externe dienstverleners.

Mario Koenraadt, Inkoop adviseur gemeente Elburg

Gemeente Ermelo

Kom in contact

“Samen staan we sterker”

Binnen een inkoopsamenwerking verenigen we onze krachten en vergroten we onze invloed als gezamenlijke opdrachtgever. Door als eenheid op te treden, kunnen we belangrijke regionale vraagstukken krachtiger aanpakken en een gezamenlijk standpunt innemen bij onderhandelingen met externe partijen. Deze eenheid maakt ons samen sterker en biedt ons de mogelijkheid om een duidelijke stem te laten horen over zaken die ons allen aangaan.

A.M. (Aldrik) Weststrate, Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeente Harderwijk

Kom in contact

“Samen bereik je meer”

Als directeur van de gemeente Harderwijk geloof ik sterk in het belang van samenwerking en synergie met andere gemeenten. Daarom ben ik gemotiveerd om deel te nemen aan een inkoopsamenwerking. Mijn betrokkenheid komt voort uit het streven naar efficiëntie, kostenbesparing en het leveren van betere diensten aan onze burgers. Het belang van deze samenwerking is duidelijk: we kunnen gezamenlijk grotere volumes inkopen, scherpere prijzen bedingen en profiteren van elkaars expertise.

Cees Klaassen, loco gemeentesecretaris

Gemeente Hattem

Kom in contact

"Kennisdeling van groot belang"

Door inkoop samenwerking kunnen we de krachten bundelen en hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

Binnen de gemeente is genoeg kennis en kunde aanwezig en door samenwerking kunnen we hier optimaal gebruik van maken.

Kennisdeling en samenwerking is voor “kleine” gemeente van groot belang.

Michel Westerink, Vastgoedregisseur, Gemeente Hattem

Gemeente Heerde

Kom in contact

"Duurzame en resultaatgerichte inkooptrajecten"

Vanuit ISNV werken gemeenten samen aan duurzame en resultaatgerichte inkooptrajecten. Als inkoopadviseurs dragen we met onze ervaring en actuele inkoopkennis bij aan het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de gemeenten. 

Edwerd Schuring, Inkoopadviseur H2O

Gemeente Nijkerk

Kom in contact

“Ontwikkeling naar inwoners versus rechtmatigheid”

Snelle ontwikkeling in behoeften van inwoners van gemeenten vraagt heel veel deskundigheid en inhoudelijke kennis, dit is beschikbaar binnen de ISNV en maakt de betrokken gemeenten aantrekkelijk om er te wonen.

De inkoop van verandering in behoeften vraagt om visie versus interpretatie van het onderwerp rechtmatigheid, een begrip waar wij overeenkomstig gestelde wetgeving aan dienen te voldoen. Ideaal om aangesloten te zijn bij de ISNV teneinde verandering en ontwikkelingen met elkaar te delen.

Mario Koenraadt, Inkoop adviseur gemeente Nijkerk

Gemeente Nunspeet

Kom in contact

"Samenwerken scheelt tijd en dus geld"

Naast het feit dat we door grotere volumes, scherpere prijsafspraken kunnen maken, zitten er meer (financiële) voordelen aan onze samenwerking. Dankzij de ISNV hoeft niet iedere aanbesteding door elke gemeente afzonderlijk uitgevoerd te worden. Er zijn zoveel dingen die ingekocht moeten worden, die elke gemeente nodig heeft, dus waarom zouden we dat allemaal afzonderlijk doen? Door bij iedere aanbesteding één gemeente de lead te laten nemen en dus één inkoper verantwoordelijk te maken, wordt er heel veel werk uit handen genomen. Dat scheelt tijd en dus geld.

En als jij als gemeente aan de beurt bent, is dat nog eens extra leuk als inkoper; om een kijkje te nemen bij andere gemeente. Ook leer je weer nieuwe mensen kennen, doordat je veel moet samenwerken met de inhoudelijke verantwoordelijken.

Leonie Stoker, Inkoopadviseur

Gemeente Oldebroek

Kom in contact

"De kracht van gezamenlijk inkopen"

Samenwerken en kennisdelen vormen de sleutels tot een efficiënte inkoopstrategie. Door te streven naar gezamenlijke doelstellingen dragen we niet alleen bij aan de groei van onze gemeenten, maar versterken we ook de kracht door gezamenlijk in te kopen.

Tanja Boersma, Inkoopadviseur H2O

Gemeente Putten

Kom in contact

“ISNV : Van gemeenten, voor gemeenten”

Onze drijfveer is om gemeenten te ondersteunen bij de inkoopfunctie. In de beginjaren zijn er grote structurele voordelen gehaald uit het samenvoegen van de inkoopvolumes. Vanuit een gezamenlijk inkoopbeleid wordt er gewerkt aan grote inkoopopgaven om deze op een rechtmatige wijze aan te besteden. Hiermee dragen we zoveel mogelijk bij aan de tevredenheid van bestuur, medewerkers en inwoners. Met onze betrokkenheid is ons inkoopvolume gegroeid tot ruim € 600 miljoen. Het maakt ons trots dat we dit samen met onze gemeenten hebben bereikt.

Nick Arends, Manager Dienstverlening

Gemeente Zeewolde

Kom in contact

"Kennis en ervaring delen"

Binnen de ISNV krijgen we niet alleen de gelegenheid om collectief in te kopen, maar ook om waardevolle kennis en ervaringen met andere gemeenten te delen. Deze uitwisseling van inzichten stelt ons in staat om te leren van elkaars successen en uitdagingen, waardoor we als gemeente kunnen groeien en ons beleid continu kunnen verbeteren. 

K.C. (Karel) Hamstra, Gemeentesecretaris

Meerinzicht

Kom in contact

"Maximaal maatschappelijk rendement voor onze inwoners"

Binnen de ISNV bundelen we onze krachten door gezamenlijk in te kopen in het sociaal domein. Door focus op maatschappelijke resultaten, kwaliteitscriteria voor betere zorg en oog voor beheersbaarheid van de kosten is gezamenlijk inkopen een belangrijk sturingsinstrument om ambities in het sociaal domein te realiseren en een positieve impact te hebben op het dagelijks leven van onze inwoners. 

S.M.T. (Simone) van der Marck, Directeur domein sociaal Meerinzicht

Lees onze succesverhalen

Benieuwd naar hoe succesvolle aanbestedingen tot stand komen? Leer van onze ervaringen! Op onze speciale pagina delen we gedetailleerde verhalen over afgeronde aanbestedingen. Ontdek hoe de procedures verliepen, welke uitdagingen we overwonnen en welke resultaten we behaalden. Laat u inspireren en informeren door echte praktijkvoorbeelden.

Deelnemers